SDH Rovečné - historie
 novinky / o nás / historie / aktivity / média / kontakt
historie hasičského sboru / historické fotografie

 

Hasičský sbor

Spolek vznikl jako jeden z prvních v obci, byl založen v roce 1888. Už v roce 1864 byla postavena malá dřevěná bouda, která měla sloužit pro uložení stříkačky, která byla zakoupena kolem roku 1868. Starostou sboru byl zvolen František A. Špinar. Členové sboru byli rozděleni na jednotlivé specializace - lezci, bourači, stříkačníci, trubači. V roce 1928 konali hasiči požární cvičení s nově zakoupenou motorovou stříkačkou, hadic bylo zakoupeno 200 m na vysoký tlak.

V roce 1902 byla provedena další volba výboru - starostou se stal Čeněk Kořistka, náčelníkem Karel Jančík, sbor má 33 členů.

Po roce 1945 se ve funkci starosty vystřídali František Srstka, Emil Havránek, Augustin Boček, František Korbář, Josef Navrátil, Čeněk Mistr, František Burša, Josef Kadlec, Miloš Buršík, Jiří Kadlec.

První zmínka o požárech pochází z roku 1784, kdy vyhořela katolická fara, Mimořádná byla řada požárů v letech 1903-1907, kdy v Rovečném hořelo 10x - vždy během mimořádné události. Od roku 1907 do konce devadesátých let 20. století vzniklo v obci 15 požárů, které likvidovali rovečští hasiči za pomoci okolních sborů.

Rok 1988 byl rokem 100. výročí založení SDH. Sbor má 54 členů.

První motorovou stříkačku získali rovečští hasiči v roce 1929, vyrobila ji firma Vystrčil-Telč. V roce 1949 získali hasiči automobil Praga AN, v roce 1956 byl sbor vybaven druhou motorovou stříkačkou DS 16. Od roku 1959 byli hasiči vybaveni automobilem Tatra 805, v roce 1976 získali novou stříkačku PS - 12, v roce 1982 automobil Avia. V roce 2007 získali hasiči stříkačku Tohatsu.

Sbor byl po celou dobu svého trvání velice aktivní. Pozornost věnuje mládeži, účastní se soutěží a cvičení v okrsku i v okrese, pořádá taneční zábavy a jiné kulturní akce.